در این مطلب نکات آیین نامه ای و حداقل مساحت، ابعاد و اندازه های استاندارد آشپزخانه که رعایت آن‌ها الزامی می‌باشد، شرح داده شده است. لازم به ذکر است که این نکات برگرفته از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سال 1396) می‌باشند.

 

حداقل مساحت و ابعاد آشپزخانه چقدر است؟

آشپزخانه ها از نظر طراحی معماری به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

Mohammad Shoja

آشپزخانه بسته (در و عناصر جدا شده از دیگر فضاها)

آشپزخانه باز (بدون در و عناصر جداکننده و مرتبط با فضاهای دیگر، دارای فضای کار، حداقل دو دیوار)

آشپزخانه دیواری (بدون در و عناصر جداکننده و مرتبط با فضاهای دیگر، تک دیوار)

 

1- حداقل اندازه و مساحت استاندارد آشپزخانه 5.5 مترمربع و حداقل مساحت فضای کار 2.75 مترمربع، خارج از لبه کابینت‌ها است. همچنین از یک طرف کابینت‌ها باید حداقل 90 سانتی‌متر فاصله باشد در خانه‌هایی که مساحت آن‌ها از 75 مترمربع بیشتر است، آشپزخانه دیواری مجاز نیست.Mohammad Shoja

2- حداقل طول دیوار در آشپزخانه دیواری 3 متر است و حداقل مساحت فضای کار 1.10 مترمربع باشد

Mohammad Shoja

4- آشپزخانه در واحدهای بزرگتر از 75 مترمربع باید دارای نور طبیعی باشد. در خانه‌های کوچکتر از 72 متر نیز آشپزخانه می‌تواند از یک فضای نیمه باز (بالکن) نور بگیرد که حداکثر فاصله از لبه خارجی سطح نورگذر نباید از 7 متر بیشتر باشد.

 

5- حداقل مساحت برای فضای خواب و صرف غذا 14.5 مترمربع می‌باشد.

 

6- حداقل مساحت برای فضای خواب، صرف غذا و پخت و پز 20 مترمربع می‌باشد.

 

7- حداقل مساحت برای فضای پخت و پز و صرف غذا 7.5 مترمربع می‌باشد.

 

8- دیوار اطراف ظرفشویی و اجاق گاز در هر سه دسته‌بندی آشپزخانه باید تا ارتفاع 1.5 متر کاشی‌کاری شوند.

 

9- حداقل نسبت سطح نورگیری مستقیم پنجره به مساحت کف 1 به 16 و سطح بازشو به مساحت کف 1 به 8 است.