زمانی که شخصی فوت می نماید و اموالی از او بجا می ماند نزدیکان فرد متوفی در صدد تقسیم اموال و سهم الارث خود بوده و لازمه آن اخذ گواهی انحصاروراثت و تعیین تکلیف در خصوص این که چه اشخاصی جزء وراث می باشند ضروریست. قانون این اجازه را به وراث متوفی داده است که به محض درخواست توسط هریک از ورثه، مراحل انحصاروراثت و تقسیم اموال روال قانونی خود را طی نموده و نیاز به حضور همه ورثه در انحصاروراثت هیچیک از مراحل تقسیم اموال نباشد

 

 

مراحل گام به گام انحصاروراثت؟

 

1- ثبت دادخواست انحصاروراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا مراجعه مستقیم به شورای حل اختلافی که متوفی در حوزه آن سکونت داشته است و دریافت فرم مخصوص انحصاروراثت و ثبت و ارجاع آن توسط شورای حل اختلاف به شعبه مربوطه.

2- تهیه استشهادیه از طریق دفاتراسناد رسمی که ذیل آن را سه نفر شاهد تایید کرده و گواهی نمایند که متوفی در آن تاریخ فوت و وراث حین الفوت چه اشخاصی هستند.

3- اگر متوفی قبل از سال 95 فوت کرده است گواهی مالیات بر ارث یکی از الزامات مدارک پیوستی میباشد.

4- گام بعدی، بعد از ابلاغ از طریق شورای حل اختلاف نوبت به رسیدگی میشود که شخص متقاضی به شعبه مراجعه و تمام مدارک لازم را ارائه می نماید.

5- شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک درصورتی که اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد اقدام به نشرآگهی نموده و بعد از آن گواهی را صادر می نماید.

Mohammad Shoja

 

 

مراحل انحصاروراثت در شورای حل اختلاف؟

ثبت دادخواست انحصار وراثت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعنوان اولین قدم پیش روی شماست، بنابر آنچه گفته شد با مراجعه به شورای حل اختلاف محلی  که فرد متوفی در زمان فوت در آن شهر زندگی می‌کرده است میتوانید برای اخذ انحصاروراثت اقدام نموده ، و سپس با مشخص کردن تمام وراث  متوفی به همراه نسبتشان با او را در دادخواست ثبت نمائید.

  • یکی از مهم‌ترین مراحل کارهای انحصار وراثت دریافت استشهاد محضری است یا حضورا سه نفر شاهد را در شورای حل اختلاف حاضرنموده و در هنگام مراجعه، باید فرمی که از شورای حل اختلاف دریافت کرده و پر کرده‌اید را با اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وارثین و همچنین گواهی فوت متوفی را همراه خود داشته باشید.
  •   برای طی شدن این مرحله، مراجعه یکی از وراث به همراه مدارک لازم، کافی است.

 ادامه کار به عهده شورای حل اختلاف است. مرجع قضایی در این مرحله، پس از بررسی مدارک، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نشرآگهی میکند . بعد از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار  بدون اینکه نیاز به جلسه رسیدگی وجود داشته باشد گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.

 

Mohammad Shoja

آیا انحصار وراثت اجباری است?

پاسخ به این سوال بستگی به دارایی و اموال متوفی دارد با این شرح که اگر شخصی که فوت کرده مالی برای تقسیم بین وراث نداشته باشد و یا یکی از ورثه  احتیاجی نباشد که به ادارات دولتی و غیر دولتی، خود را بعنوان ورثه  متوفی معرفی نماید ، با توجه به موارد فوق الذکر هیچ الزامی وجود ندارد حتی نیازی برای داشتن انحصار وراثت نیست. اما اگر متوفی مالی نداشته باشد و فقط با ارائه برگه مذکور به  اداره‌ای مثل بیمه هستید انحصار وراثت محدود کفایت می‌کند و درصورتی که متوفی اموالی برای تقسیم داشته باشد، داشتن گواهی انحصار وراثت  نامحدود الزامی است.

Mohammad Shoja

مراحل انحصاروراثت ملک

در امر انحصار وراثت زمین یا املاک  با توجه به مراحلی که باید طی نمود تا  گواهی انحصاروراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل مسکونی متوفی آغاز شود و  باپرداخت مالیات بر ارث ملک توسط هریک از وراث واخذ گواهی مالیات برارث ملک ، وراث میتوانند اقدام به تقسیم وفروش ملک مورد نظر نمایند .انحصاروراثت ملک یعنی شروع انحصاروراثت برای تعیین سهم الارث هریک از وارثان شخصی که فوت شده است.

اگر انحصاروراثت نشود چه میشود؟

در تمام اقدامات  حقوقی، بانکی و ثبتی و … فقط به درخواست ذی نفع ترتیب اثر داده میشود و زمانی که شخصی فوت می نماید لزوم تعیین ورثه متوفی فقط بوسیله گواهی انحصاروراثت مشخص میگردد . در صورت عدم اقدام به دریافت گواهی، امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و انجام اموری که مربوط به ادارات دولتی و بانک‌ها است، وجود نخواهد داشت.

مدت زمان انحصاروراثت بعدازفوت؟

 در گرفتن گواهی انحصاروراثت قانون زمان محدود و مشخصی را معین نکرده است و ورثه مختار هستند که هر زمانی که تمایل دارند درخواست را ثبت نمایند.  ولی بنا به دلایلی که ممکن است مشکل ساز شود توصیه میکنیم در سریع ترین زمان ممکن بعدازفوت ، ورثه اقدام به اخذ گواهی انحصاروراثت نمایند، بطور مثال در پرداخت مالیات بر ارث دارایی متوفی  اداره مالیات درخصوص  هزینه هایی مانند  کفن و دفن، دیون ، مهریه..... فقط تا یکسال از تاریخ فوت وراث را از پرداخت مالیات معاف می نماید.یا فوت یکی از ورثه که کار را پیچیده تر و وراث بیشتری را باید در امور ترکه سهیم نموده و راه طولانی تری باید طی شود.

هزینه انحصاروراثت چقدر است؟

 هزینه دادرسی  انحصار وراثت  با توجه به مدارک و پیوست هایی که ارائه میشود وتعداد وراث مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

جریمه دیرکرد انحصاروراثت؟

در مورد اینکه دیرکردی بابت ندادن درخواست انحصاروراثت به ورثه تعلق بگیرد قانونی وجود ندارد و اختیار با خود ورثه بوده اما زمانی که ورثه اقدام به تقسیم اموال کنند باتوجه به پرداخت مالیات بر ارث دچار مشکلاتی میشوند که در ادامه بیان خواهد شد.

 

۱-وراثی  که فوت مورث آن‌ها، قبل از سال ۱۳۹۵ فوت کرده‌اند، موظف هستند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ فوت، به اداره امور مالیاتی محل اقامت متوفی ، مراجعه کنند.در صورتی که وراث، در موعد اعلام شده، به اداره مالیات مراجعه نکنند و  مهلت شش ماهه به پایان برسد، دولت، معادل ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده را به عنوان جریمه مالیات بر ارث ، از وراث دریافت می‌کند.

جریمه مالیات برارث باتوجه به قانون اصلاح شده: 

بعد از سال ۱۳۹۵ ورثه ملزم په پرداخت جریمه مالیات بر ارث نبوده 

ولی  موظف هستند اظهارنامه مالیات بر ارث را حداکثر تا یک سال بعد از فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند. ارائه به موقع این سند به اداره مالیات، این امکان را برای ورثه فراهم می‌کند تا باکسر ومعافیت  واجبات مالی و عبادی و دیون ، مهریه ، هزینه‌های کفن و دفن بهره مند شوند.البته بر خلاف قانون سابق، الزامی به پرداخت مالیات بر ارث تمام اموال، با توجه به قانون اصلاح شده وجود ندارد.